Základná umelecká škola Žarnovica

Základná umelecká škola Žarnovica

Dolná 26
96681 Žarnovica
IČO: 37833804

Informácie o inštitúcii Základná umelecká škola Žarnovica

O škole

 

Základná umelecká škola v Žarnovici poskytuje základné umelecké vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej
škole

Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s
rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa
základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov
a druhý stupeň má najviac štyri ročníky; pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň
základného štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium.

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne
nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách,
konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.

Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky.

Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích
predmetoch určujú učebné plány.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Riaditeľ školy: Patrik Gontko

zus@zarnovica.eu

Kde nás nájdete?

Zobrazit